Tuyển dụng

Tuyển Thư ký Dự án Hiện trường

Tuyển Thư ký Dự án Hiện trường

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản - thực phẩm. Từ năm 2009 đến nay, ĐTK liên tục được xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Năm 2015, ĐTK vinh dự ...
Xem thêm
Tuyển 01 Kỹ sư An toàn Lao động  – Ban Xây dựng

Tuyển 01 Kỹ sư An toàn Lao động – Ban Xây dựng

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển 01 Kỹ sư Giám sát Cơ điện  – Ban Xây dựng

Tuyển 01 Kỹ sư Giám sát Cơ điện – Ban Xây dựng

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển Kĩ sư Quản lý Chất lượng – Ban Xây dựng

Tuyển Kĩ sư Quản lý Chất lượng – Ban Xây dựng

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển dụng 01 Kĩ sư Quản lý Khối lượng và Thanh toán – Ban Xây dựng

Tuyển dụng 01 Kĩ sư Quản lý Khối lượng và Thanh toán – Ban Xây dựng

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển dụng Kĩ sư Giám sát Xây dựng– Ban Xây dựng

Tuyển dụng Kĩ sư Giám sát Xây dựng– Ban Xây dựng

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Trứng và những con số
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 7
Agrotop
Nabel
Hytem
Hy-Line
ise
vietcombank
Chubu ec
hapro
Vinmart
aeon
unimart
kmart
pg
Vinmart+