Tuyển dụng

Tuyển dụng 04 Kỹ sư cơ khí, điện

Tuyển dụng 04 Kỹ sư cơ khí, điện

09/04/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản - thực phẩm. Từ năm 2009 đến nay, ĐTK liên tục được xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Năm 2015, ĐTK vinh dự ...
Xem thêm
Tuyển dụng Nhân viên phiên dịch Tiếng Nhật

Tuyển dụng Nhân viên phiên dịch Tiếng Nhật

11/03/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật chăn nuôi

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật chăn nuôi

27/02/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển dụng Nhân viên biên phiên dịch Tiếng Nhật – Ban sản xuất

Tuyển dụng Nhân viên biên phiên dịch Tiếng Nhật – Ban sản xuất

03/02/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển 01 Thư Ký Phó TGĐ

Tuyển 01 Thư Ký Phó TGĐ

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Tuyển 01 Thư ký TGĐ

Tuyển 01 Thư ký TGĐ

04/01/2016
Công ty Cổ phần ĐTK là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản ...
Xem thêm
Trứng và những con số
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 7
Agrotop
Nabel
Hytem
Hy-Line
ise
vietcombank
Chubu ec
hapro
Vinmart
aeon
unimart
kmart
pg
Vinmart+